Styrelse


Ordförande

Bill Andréasson

 • Född 1941
 • Advokat

Övriga ledamöter

Margaret von Platen

 • Född 1959
 • Fil kand Uppsala universitet
 • MBA Columbia Business School
 • Skrivit börskrönikor i DI mellan 1987 och 1995
 • Suttit i ett flertal styrelser i noterade och onoterade bolag
 • Skrivit tre böcker och arbetat som journalist på tidningar i Sverige och i Frankrike

Emelie Broman Tegelberg

 • Född 1981
 • Civil ekonom
 • Aktiv inom hästnäringen genom bl.a. styrelseuppdrag och som projektledare.

Jesper Yrwing

 • Född 1973
 • VD Rentlys AB
 • BA (Hons) vid European Business School of Economics, London och Paris

Johan Beck-Friis

Ständigt adjungerad/vetenskaplig expert

Caroline Lippman

Generalsekreterare

Kontakt

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse
Box 5026
102 41 Stockholm

Tel: 0768 543 509
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com