Marie-Claire Cronstedt

Marie-Claire Cronstedt stiftelse

Om stiftelsen


Stiftelsens ändamål

Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning i Sverige inom områdena ekologi, faunavård och hushållning med naturresurser samt stödja undervisning och utbildning inom dessa områden.


Ansökningar till stiftelsen

Ansökningar tas emot löpande via ansökningsformulär på hemsidan, Gå till ansökningsformuläret


Fokusområden

Stiftelsen fokuserar tills vidare bidragsgivandet på tre kärnområden; djurvälfärd, utbildning av barn och ungdom samt Marie-Claire Cronstedts professur vid Grimsö forskningsstation.


Stiftelsens styrelse

  • Bill Andréasson, ordförande
  • Margaret von Platen
  • Emelie Broman Tegelberg
  • Jesper Yrwing
  • Johan Beck-Friis
  • Caroline Lippman

Kontakt

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse
Box 5026
102 41 Stockholm

Tel: 0768 543 509
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com