2023 pristagare tillsammans med H.K.H. Kronprinsessan Victoria, Generalsekreterare i WWF Gustaf Lind (tv) och Ordförande i WWF Leif Johansson (th) Bild: WWF

Marie-Claire Cronstedts pris

Marie-Claire Cronstedts Pris må förlänas för sådana särskilda insatser på riksnivå inom områdena ekologi, faunavård, djurvälfärd eller hushållning med naturresurser, som syftar till att bevara och främja goda livsbetingelser för växter och djur. De särskilda insatserna kan avse framsynt vetenskaplig forskning eller berömvärda gärningar inom undervisning och utbildning eller annat arbete rörande nämnda områden.

Priset, som utgörs av en penningsumma om 100.000 kr åtföljt av en förtjänstmedalj och ett diplom, delades ut för första gången 2020.


Utdelade priser

2023

Elin Röös tilldelas MCC-priset 2023 för hennes banbrytande forskning och starka engagemang att sprida kunskap om matens miljö- och klimatpåverkan och för en hållbar användning av djur och natur.

Överlämnandet görs av H.K.H. Kronprinsessan Victoria i förbindelse med WWF’s årliga höstmöte den 5 oktober 2023.

2022

Marie-Claire Cronstedts Pris 2022 har tilldelats Karin Ericson och Mats Ericson för deras stora naturvårdsengagemang och enträgna arbete att genom dialog och kunskapsförmedling värna om Sveriges hotade vilda djurarter.

Överlämnandet görs av H.K.H. Kronprinsessan Victoria i förbindelse med WWF’s årliga höstmöte den 20 oktober 2022.

2021

Marie-Claire Cronstedts Pris 2021 tilldelas botanikern Mora Aronsson för hans djupa engagemang i svensk botanik och biotopskydd, liksom för hans folkbildande insatser för ökad kunskap om flora och naturvård.

Överlämnandet görs av H.M. Konung Carl XVI Gustaf i förbindelse med WWF’s årliga höstmöte på Ulriksdals Slott den 22 oktober 2021.

2020

Marie-Claire Cronstedts Stiftelses styrelse har beslutat att 2020 års Pris skall tillerkännas professor emeritus Ingvar Ekesbo för hans banbrytande insatser inom forskning, undervisning och lagstiftning, såväl nationellt som internationellt, rörande lantbruksdjurens skydd och välfärd.

Överlämnandet görs av H.M. Konung Carl XVI Gustaf i förbindelse med WWF’s årliga höstmöte på Ulriksdals Slott den 23 oktober 2020.


Pristagaren utses av Marie-Claire Cronstedts Stiftelsens styrelse, efter förslag från en priskommitté som består av företrädare för MCC Stiftelse, WWF och experter från landets universitet.

Kontakt

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse
Box 5026
102 41 Stockholm

Tel: 0768 543 509
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com