Marie-Claire Cronstedt

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Bakgrund


Utdrag ur donationsbrev, dagtecknat 8 juni 1989, av Marie-Claire Cronstedts Stiftelses grundare, Marie-Claire Cronstedt:

Jag har alltid haft ett starkt intresse för frågor som berör natur- och djurskydd. I takt med att angreppen och hoten mot den globala miljön och balansen i naturen blivit alltmer påtagliga har detta intresse förstärkts. För att manifestera mitt engagemang och i någon mån bidraga till att hejda denna negativa utveckling har jag beslutat att grunda en stiftelse. Denna skall ha till ändamål att stödja framsynt vetenskaplig forskning i Sverige inom områdena ekologi, faunavård och hushållning med naturresurser, allt i syfte att bevara och främja goda livsbetingelser för växter och djur, såväl på land som i vatten, och därmed i bästa möjliga mån bevara och skydda den jord vi fått ärva till kommande generationers glädje. Stiftelsen skall även kunna stödja undervisning och utbildning inom nämnda områden. Ett hithörande område som jag gärna vill att Stiftelsen uppmärksammar är utvecklandet av ett miljövänligt jordbruk. Inrättandet och bevarandet av naturreservat är en annan åtgärd som ligger mig varmt om hjärtat och jag ser gärna att Stiftelsen beaktar detta. Jag vill i detta sammanhang framhålla att jag är negativ till forskning som innefattar plågsamma experiment med levande varelser. Stiftelsen skall från tid till annan också kunna understödja barns och ungdoms uppfostran och utbildning samt lämna bidrag till behövande ålderstigna eller sjuka.

Stiftelsens ändamål är enligt Stiftelsens stadgar:

Stiftelsen har till huvudsakligt ändamål att främja vetenskaplig forskning i Sverige inom områdena ekologi, faunavård och hushållning med naturresurser samt stödja undervisning och utbildning inom dessa områden.


Om Marie-Claire

Marie-Claire växte upp i en stor syskonskara. Mellansyster, alltid omgiven av bröder och systrar och även djur och så småningom av unga män som alla drogs till den vackra Marie-Claire.

Efter lång tid fann hon sin kärlek. En man som bodde på landet och som också älskade djur.
Liksom vår far Axel Ax:son Johnson ogillade Marie-Claire jakt. Vår far förbjöd all jakt på sina marker. Hon levde sparsamt och omgav sig under sin livstid med kloka förvaltare. De hjälpte till att skapa den stora förmögenhet som hennes stiftelse idag disponerar till stöd för projekt i hennes anda.

Hon var konstnärlig, hon målade, skulpterade och skrev poesi. Hon var också modig. När vår hund föll i Dalälven och gled mot kraftstationen var det Marie-Claire som fick tag i honom och drog upp honom.

Hon tyckte om spänning och äventyr. Hon lärde sig att segelflyga. Hon körde Monte-Carle-rallyt 1949 med Dagmar Abelin som kartläsare – trots att min far sade absolut nej till denna farliga utflykt. Dagmar var dotter till skaparen av Norrvikens trädgårdar Rudolf Abelin.
Marie-Claire var också en omtyckt världspresident för Innerwheel, Rotarys motsvarighet för kvinnor.

Hon älskade djur och var ständigt omgiven av hundar och hästar. Hon räddade dovhjortarna från Berga Slott. Berga tillhörde vår farbror Helge och när det såldes till marinen vid hans död fanns det ingen plats för hjortarna. Marie-Claire tog hand om en del som hon förde till Fullerö, sitt hem utanför Västerås.

 Mildred von Platen, styrelseledamot och syster till Stiftelsens grundare Marie-Claire Cronstedt.

Kontakt

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse
Box 5026
102 41 Stockholm

Tel: 0768 543 509
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com