Integritetspolicy

När du besöker vår hemsida eller ansöker om bidrag behöver vi spara och hantera personuppgifter om dig. Personuppgiftsansvarig är stiftelsens generalsekreterare.

Besökare på vår hemsida

När du besöker vår hemsida sparas information om ditt besök i cookies. Främst handlar det om att anpassa innehållet för den typ av enhet, webbläsare och skärm du använder.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling genom att kontakta oss.

Bidragssökande

I och med ansökan om bidrag från stiftelsen måste du samtycka till hantering av personuppgifter enligt GDPR.

Information kring beviljade anslag för sökande sparas i det webbaserade ansökningssystem som stiftelsen använder. Gallring av information om sökande och erhållna bidrag görs efter sju år i enlighet med bokföringslagen.

En sammanställning av samtliga bidragsmottagare som tilldelats medel från stiftelsen sparas i ett dokument med namn, ort, e-postadress, år för bidrag, belopp samt när denne redovisat användningarna av bidragsmedlen. Syftet är att följa upp bidragsgivningen. Viss information om personer som erhåller bidrag noteras också i styrelseprotokoll. Dessa styrelseprotokoll sparas för all framtid.

Vidare kan styrelsemedlemmar komma att spara information om sökande i arbetsmaterial under och efter själva beredningsarbetet. Sådana data raderas årsvis.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling genom att kontakta oss.

Om cookies

Cookies är små textfiler som kan användas av webbplatser för att göra en användares upplevelse mer effektiv. Lagen säger att cookies får lagras på din enhet om de är nödvändiga för att kunna använda den här webbplatsen. För alla andra ändamål krävs ditt medgivande. Som besökare på hemsidan informeras du om vår hantering och ett fortsatt besök innebär att du accepterar hanteringen.

Du kan ändra eller dra tillbaka ditt samtycke till personuppgiftsbehandling genom att kontakta oss.

Kontakt: mccstiftelse@billandreasson.com

Kontakt

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse
Box 5026
102 41 Stockholm

Tel: 0768 543 509
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com