Stiftelsens huvudsakliga ändamål är att främja vetenskaplig forskning i Sverige inom områdena ekologi, faunavård och hushållning med naturresurser samt stödja undervisning och utbildning inom dessa områden.

Ansökningar tas emot löpande via ansökningsformulär på hemsidan, Gå till ansökningsformuläret

Stiftelsen fokuserar tills vidare bidragsgivandet på tre kärnområden; djurvälfärd, utbildning av barn och ungdom samt Marie-Claire Cronstedts professur vid Grimsö forskningsstation.

Bill Andréasson, ordförande
Margaret von Platen
Emelie Broman Tegelberg
Jesper Yrwing


Johan Beck-Friis
Caroline Lippman

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Strandvägen 1 (Convendum)
114 51 Stockholm

Tel: 0768 543 509
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com