Marie-Claire Cronstedts Pris må förlänas för sådana särskilda insatser på riksnivå inom områdena ekologi, faunavård, djurvälfärd eller hushållning med naturresurser, som syftar till att bevara och främja goda livsbetingelser för växter och djur. De särskilda insatserna kan avse framsynt vetenskaplig forskning eller berömvärda gärningar inom undervisning och utbildning eller annat arbete rörande nämnda områden.

Priset, som utgörs av en penningssumma om 100.000 kr åtföljt av en förtjänstmedalj och ett diplom, delas i år ut för första gången.

 

2021 års Pris

Marie-Claire Cronstedts Pris 2021 tilldelas botanikern Mora Aronsson för hans djupa engagemang i svensk botanik och biotopskydd, liksom för hans folkbildande insatser för ökad kunskap om flora och naturvård.

Överlämnandet görs av H.M. Konung Carl XVI Gustaf i förbindelse med WWF’s årliga höstmöte på Ulriksdals Slott den 22 oktober 2021.


 

2020 års Pris

Marie-Claire Cronstedts Stiftelses styrelse har beslutat att 2020 års Pris skall tillerkännas professor emeritus Ingvar Ekesbo för hans banbrytande insatser inom forskning, undervisning och lagstiftning, såväl nationellt som internationellt, rörande lantbruksdjurens skydd och välfärd.

Överlämnandet görs av H.M. Konung Carl XVI Gustaf i förbindelse med WWF’s årliga höstmöte på Ulriksdals Slott den 23 oktober 2020.


 

Nominering

Nominering till priset ska göras på en särskild blankett som kan laddas ner här

Fyll i uppgifterna i blanketten och skicka den med e-post till angiven adress. Nomineringen måste ha ankommit senast den 1 april för att tas med i nomineringsprocessen. Pristagaren utses av Marie-Claire Cronstedts Stiftelsens styrelse, i samarbete med en expertgrupp som granskar inkomna nomineringar.

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Strandvägen 1 (Convendum)
114 51 Stockholm

Tel: 0768 543 509
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com