Ansökan om bidrag

Generated with MOOJ Proforms Version 1.3
* Måste fyllas i.
Sökande *
Person/Orgnr *
Universitet/högskola/organisation *
Kontaktperson (organisation)
Email: *
Adress *
Postnr *
Ort *
Telefon *
Mobil
Fr.o.m. *
T.o.m. *

Specifikt belopp är ej obligatoriskt, lämna fältet beloppet tomt i sådana fall och fyll i dina bankuppgifter.

Belopp (kr)
Bank
Clearing + konto nr
Bankgiro / Plusgiro
Bidragsändamål, kortfattat *
Beräknade kostnader för bidragsändamålet: *
Kostnaderna avses täckas på följande sätt: *

Bidrag har inte erhållits / har tidigare erhållits från MCC Stiftelse

År
SEK
År
SEK
År
SEK
År
SEK
År
SEK
År
SEK
Redogörelse för den sökandes utbildningsbakgrund och eventuell tidigare produktion:
Bidragsändamål, kan utförligare beskrivas på särskild bilaga:
Bilagor (om fler än 1 fil, komprimera till en zip fil)

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Strandvägen 1 (Convendum)
114 51 Stockholm

Tel: 0768 543 509
E-post: mccstiftelse@billandreasson.com