Bill Andréasson, ordförande
Mildred von Platen
Bertil Hansson
Margaret von Platen
Emelie Broman Tegelberg
Jesper Yrwing

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Västra Trädgårdsgatan 11 A
111 53 Stockholm

Tel 08-20 22 40
Fax 08-20 58 55
mccstiftelse@billandreasson.com