Stiftelsen fokuserar tills vidare bidragsgivandet på tre kärnområden; djurvälfärd, utbildning för barn- och ungdom samt Marie-Claire Cronstedts professur vid Grimsö forskningsstation.

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Västra Trädgårdsgatan 11 A
111 53 Stockholm

Tel 08-20 22 40
Fax 08-20 58 55
mccstiftelse@billandreasson.com