Ansökningar tas emot löpande via ansökningsformulär på hemsidan, Gå till ansökningsformuläret

Marie-Claire Cronstedts Stiftelse

Västra Trädgårdsgatan 11 A
111 53 Stockholm

Tel 08-20 22 40
Fax 08-20 58 55
mccstiftelse@billandreasson.com